Ulga mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa

Ustawodawca wprowadza precyzyjniejszy sposób kalkulacji wydatków związanych z tzw. „ulgą mieszkaniową. Art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT wskazuje, iż wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli uzyskane przychody z tego tytułu przeznaczone zostaną na własne cele mieszkaniowe.

Warunkiem zwolnienia jest poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe w określonym terminie, tj. od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Wprowadzony zostaje katalog, który określa wydatki na własne cele mieszkaniowe. Zalicza się do nich m.in. wydatki na nabycie budynku mieszkalnego, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, a także na budowę, adaptację czy też remont własnego budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego. Do wydatków na własne cele mieszkaniowe uznaje się też wydatki na spłatę kredytu wraz z odsetkami.

źródło fot. unsplash.com