Autoryzowany doradca

AUTORYZOWANY DORADCA

AUTORYZOWANY DORADCA

UPRAWNIENIA

Na mocy decyzji Dyrektora Działu Rozwoju Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. uzyskała w dniu 21 listopada 2012 r. status Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect i na rynku papierów dłużnych Catalyst.

Posiadamy dwóch certyfikowanych doradców. Nasze doświadczenie w obszarze doradztwa giełdowego sięga powstania rynku w roku 2007.

WPROWADZONE SPÓŁKI

Jako Autoryzowany Doradca wprowadziliśmy do alternatywnego systemu obrotu NewConnect spółkę:

Świadczymy usługi autoryzowanego doradcy dla Spółek:

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE / WPROWADZENIE AKCJI

OBSZAR USŁUG

Autoryzowany Doradca wprowadza Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu  na rynek NewConnect i Catalyst. Nasze zadania w obszarze autoryzowanego doradcy dzielimy na trzy etapy:

Przygotowanie podmiotu od strony formalno – prawnej

Celem tych przygotowań jest dostosowanie Spółki chcącej być emitentem papierów wartościowych do wymogów rynku kapitałowego. Zgodnie z potrzebami Klientów przygotowujemy istotne dokumenty związane z upublicznieniem spółki oraz wdrażamy wszystkie konieczne rozwiązania. W ich ramach przygotowujemy i prowadzimy spółkę do debiutu giełdowego.

W zależności od indywidualnych potrzeb nasza oferta obejmuje:

Przygotowanie i realizacja procesu, a w szczególności opracowanie prawne oraz sporządzenie dokumentu informacyjnego.

Doradztwo w okresie pierwszych trzech lat od debiutu na parkiecie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz realizacji zamierzeń inwestycyjnych sprecyzowanych w dokumentacji informacyjnej.

Dodatkowo sporządzamy analizy finansowe, gospodarcze i perspektywy dalszego prowadzenia działalności dla Emitenta

Rola autoryzowanego doradcy

Wejście na rynek kapitałowy, poprzez emisję papierów wartościowych, to doskonały sposób na zdobycie finansowania. Korzysta z tego nie tylko sektor małych i średnich przedsiębiorstw, ale także jednostki samorządu terytorialnego.

Autoryzowany Doradca rynku NewConnect i Catalyst przede wszystkim podejmuje działania, które mają przygotować emitenta do funkcjonowania w formie spółki publicznej. Do jego zadań należey także dbanie o rzetelność i kompletność danych zawartych w dokumencie informacyjnym oraz jego sporządzenie zgodnie z wymogami określonymi w regulacjach NewConnect lub Catalyst.

Po wprowadzeniu instrumentów finansowych do obrotu na NewConnect lub Catalyst, rola Autoryzowanego Doradcy współpracuje z emitentem w zakresie wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych, monitoruje prawidłowość wypełniania tych obowiązków oraz  na bieżąco doradza mu jak mogą funkcjonować jego instrumenty finansowe w alternatywnym systemie obrotu warszawskiej giełdzie.

Zakończyliśmy współpracę w obszarze usług autoryzowanego doradcy z: