Ryczałt dla rezydentów

Ryczałt dla rezydentów

Ryczałt dla rezydentów zagranicznych przenoszących rezydencję podatkową do Polski.

Ustawodawca wprowadza nowe przepisy dotyczące ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Tak oto osoby będące zagranicznymi rezydentami podatkowymi przez okres, co najmniej pięciu z sześciu lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy, w którym przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Polski, mają zyskać możliwość stosowania ryczałtu od przychodów zagranicznych przez okres dziesięciu lat podatkowych.

Taki ryczałt będzie obejmował wszystkie dochody osiągane poza terytorium Polski, a jego wysokość wynosić będzie 200 000 zł rocznie- niezależnie od poziomu dochodów.

Zaznaczyć należy, iż Ustawodawca wprowadza warunek stosowania ryczałtu. Jest nim obowiązek ponoszenia wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej w wysokości, co najmniej 100 000 zł rocznie.

źródło fot. unsplash.com