Księgowość

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM KRAKÓW

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM KRAKÓW

NASZA OFERTA

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej spółek z o.o., komandytowych i jawnych na Księdze Handlowej oraz prowadzimy rozliczania jednoosobowych działalności i spółek cywilnych będących na Ryczałcie i KPiR. Zapewniamy pełną obsługę Kadr i Płac.

KSIĘGA HANDLOWA

 • dekretowanie zdarzeń gospodarczych,

 • prowadzenie księgi handlowej,

 • kontrola rozrachunków,

 • potwierdzanie sald należności,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 • rejestry podatku VAT,

 • sporządzanie miesięcznych, ustalonych z Klientem raportów,

 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych,

 • wysyłka pliku JPK,

 • sporządzanie bilansu i sprawozdania finansowego,

 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji, raportów i korespondencji ZUS,

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,

 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS,

 • sporządzanie miesięcznych, ustalonych z Klientem raportów,

 • uczestniczenie w kontrolach skarbowych,

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,

 • opracowanie planu kont,

 • doradztwo przy zakładaniu lub likwidacji spółki.

W ramach świadczenia usług prowadzenia ksiąg handlowych – pełnej księgowości obsługujemy spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki akcyjne, spółki jawne oraz jednoosobowe działalności gospodarcze, które przekroczyły limit przychodu. Prowadzimy księgowość firm bez względu na branże czy formę prawną. Każdy klient ma dedykowaną księgową i kadrową. Na koniec roku obrachunkowego przygotowujemy elektroniczne sprawozdanie finansowe zgodnie z najnowszymi wymogami. Nasi radcowie prawni zapewniają klientom pomoc przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego, przygotowują niezbędne protokoły oraz uchwały ze Zgromadzeń Wspólników. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba u naszych klientów przygotowujemy politykę rachunkowości oraz plan kont.

DLACZEGO MY?

DOŚWIADCZENIE

8 lat na rynku usług księgowych

RZETELNOŚĆ

Certyfikowane Biuro Rachunkowe, Certyfikat Ministerstwa Finansów

SPECJALIŚCI

Główni księgowi, radcowie prawni, doradcy podatkowi

ELASTYCZNOŚĆ

Odbieramy dokumenty z siedziby Klienta, bezpłatny parking przy siedzibie biura

BEZPIECZEŃSTWO

Polisa OC dla biur rachunkowych i kancelarii prawnych

PEWNOŚĆ

Dedykowana księgowa, dedykowana kadrowa

KPiR / RYCZAŁT

 • dekretowanie zdarzeń gospodarczych,

 • zaksięgowanie dokumentów,

 • rozliczanie podatku dochodowego PIT,

 • wysyłka pliku JPK Vat.

 • deklaracja Vat,

 • kadry, płace, ZUS właściciela,

 • reprezentowanie przed US i ZUS podczas kontroli.

W ramach świadczenia usług prowadzenia Księgi Przychód i Rozchodów, czyli tzw. uproszczonej księgowości obsługujemy jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne bez względu na rodzaj wykonywanej działalności czy specyfikę branży. Każdy klient otrzymuje swojego dedykowanego opiekuna, który odpowie na każde pytanie zarówno mailowo, telefonicznie, jak i osobiście w zależności do potrzeb.

Księgowość dla Twojej firmy nigdy nie była taka prosta. Swoje dokumenty można dostarczać zarówno osobiście, pocztowo oraz mailowo. Wyniki finansowe otrzymasz na maila, z informacją na jaki numer konta należy wpłacić podatki. Twoja deklaracja VAT oraz plik JPK VAT zostaną przesłane w formie elektronicznej, a ich wysłanie zostanie potwierdzone Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru w skrócie; plikiem UPO.

KADRY I PŁACE

 • przygotowanie umów o pracę, cywilnoprawnych, wypowiedzeń, aneksów do umów, świadectw pracy,

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,

 • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika, zgłaszanie zmian, zgłaszanie członków rodziny, zgłaszanie korekt do ZUS,

 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach
  (PIT – 11),

 • informowanie o konieczności skierowania pracownika na badania lekarskie oraz do lekarza Medycyny Pracy,

 • obsługa kontroli ZUS,

 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

 • przygotowywanie list płac (zgodnie z informacjami od klienta),

 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów,

 • sporządzanie deklaracji ZUS, DRA wraz z załącznikami, PIT 4R, RMUA,

 • naliczanie ekwiwalentów,

 • współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach PIP, ZUS i US,

 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i okresie zatrudnienia,

 • przygotowanie deklaracji PFRON: INF-P-P (informacja o wynagrodzeniu, zatrudnieniu i stopniu niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych) i Wn-D (wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych),

Kadry i płace realizowane są wyłącznie przez dedykowanych każdemu Klientowi specjalistów ds. kadr i płac. Nasi specjaliści w dziedzinie kadr i płac na bieżąco śledzą zmiany w Kodeksie Pracy, a radcowie prawni dbają o zabezpieczenie umów i kontraktów pracowniczych w Państwa organizacjach.
Świadczymy również usługi z zakresu: rozliczania PEFRON, rozliczenia cudzoziemców i rozliczenia młodocianych. Przygotowujemy wzory umów. W imieniu klienta wysyłamy deklaracje do ZUS oraz przygotowujemy roczne deklaracje dla pracownika PIT-11 oraz PIT 4 R.

POSIADAMY CERTYFIKAT CENTRUM INFORMACJI KSIĘGOWEJ

Założenie spółki

 • założenie spółki przez portal on-line w cenie 500 zł netto,

 • założenie spółki u notariusza (w tym przygotowanie umowy spółki, rejestracja w KRS oraz wypełnienie druków) w cenie 1 000 zł netto.

Cennik usług księgowych

Cena obsługi księgowej uzależniona jest od ilości dokumentów księgowych. Oszczędzasz, nie ponosząc kosztów w miesiącach, w których masz niższe obroty.