Fuzje i przejęcia

W dzisiejszej tak dynamicznie zmieniającej się gospodarce wiele podmiotów ewoluuje, tym samym ich działania zmierzają w kierunku globalizacji oraz kompleksowości działania czemu towarzyszą procesy połączeń, fuzji i przejęć.

W ramach tego profilu świadczymy usługi obejmujące:

  • przygotowanie dokumentów przedkontraktowych (umowa o zachowaniu poufności, list intencyjny, term sheety)

  • badanie due dilligence, audyt prawny spółki/spółek

  • przygotowanie projektu umowy inwestycyjnej

  • przygotowanie kompletu dokumentów towarzyszących umowie inwestycyjnej (m.in. umowa spółki, regulaminy organów spółki, kontrakty menadżerskie, dokumenty opcji na udziały/akcji)

  • przeprowadzenie procesu fuzji i przejęć

  • rejestracja zmian w KRS oraz przed innymi organami

 

Aktualności

Styczeń 12,2017

Od początku 2017 roku obowiązuje tzw. „duża” nowelizacja ustawy o VAT, która ma na celu przede wszystkim ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT. Nowelizacja m.in. przywraca tzw. sankcję administracyjną i ogranicza kwartalne rozliczenia VAT. Nie zmienią się także stawki VAT.

czytaj więcej

Grudzień 28,2016

Obniżenie stawki CIT dla małych podatników z 19 proc. do 15 proc., zawiera nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku.

czytaj więcej