Doradztwo podatkowe

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego w obrębie:

 • podatku od towarów i usług,

 • podatków dochodowych,

 • międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

 • podatku akcyzowego,

 • prawa celnego,

 • zakładania firm, rejestracji w Urzędzie Skarbowym i ZUS,

 • pomocy w wyborze optymalnej formy opodatkowania,

 • sporządzania miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,

 • przygotowywania pisemnych opinii i ekspertyz podatkowych w obszarze podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego,

 • opiniowania umów, zawieranych przez Klientów, w zakresie skutków podatkowych,

 • organizacji polityki rachunkowej firmy oraz doborze najkorzystniejszych form opodatkowania,

 • przygotowania korespondencji do urzędu skarbowego i innych organów,

 • wyceny

 

Aktualności

Styczeń 12,2017

Od początku 2017 roku obowiązuje tzw. „duża” nowelizacja ustawy o VAT, która ma na celu przede wszystkim ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT. Nowelizacja m.in. przywraca tzw. sankcję administracyjną i ogranicza kwartalne rozliczenia VAT. Nie zmienią się także stawki VAT.

czytaj więcej

Grudzień 28,2016

Obniżenie stawki CIT dla małych podatników z 19 proc. do 15 proc., zawiera nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku.

czytaj więcej