Obowiązują nowe wzory deklaracji VAT

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe deklaracje dla podatku od towarów i usług. Zmiany wprowadzone trzecią ustawą deregulacyjną sprawiły, że konieczne było dostosowanie obecnych wzorów deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D oraz objaśnień do nich.

Zgodnie z rozporządzeniem z 14 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1550), formularze wydrukowane według dotychczasowego wzoru, obowiązującego przed zmianą, będą mogły być jeszcze stosowane przez podatników, ale nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 r., z wyjątkiem okresów rozliczeniowych, w których podatnik koryguje podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług lub dokonuje zwiększenia podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 tej ustawy.

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej