Księgi Wieczyste

Grudzień 2013 roku przyniósł rewolucyjne zmiany w przepisach o Księgach wieczystych i hipotece. Nowelizacja, uchwalona 12 grudnia 2013r. przewiduje szeroką informatyzację systemu Ksiąg Wieczystych.

Ustawa zagwarantowała bezpłatny, powszechny dostęp do przeglądania Ksiąg Wieczystych w Internecie, utworzenie centralnej bazy danych, a także przyjmowanie wniosków przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych za pomocą systemu teleinformatycznego. Ponadto, wydruki dokumentów z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych będą miały moc dokumentów urzędowych.

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej