Dieta za podróż służbową w 2013 r.

Pracownicy odbywający na zlecenie pracodawcy podróż służbową mają prawo do zwrotu poniesionych kosztów, obejmujących również diety za zwiększone koszty wyżywienia. W roku 2013 w przypadku podróży służbowej trwającej dłużej niż dobę,

pracownikowi przysługuje pełna dieta za każdą pełną dobę w wysokości 30 zł oraz połowa diety czyli 15 zł za rozpoczętą dobę do 8 godzin i pełna dieta 30 zł za rozpoczętą dobę powyżej 8 godzin. Za każdą kolejną pełną dobę pracownikowi przysługuje pełna dieta.

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej