Tworzenie i restrukturyzacja spółek

Utworzenie spółki

 • dostosowanie rodzaju spółki do planowanego modelu prowadzenia działalności i zarządzania

 • przygotowanie umowy/statutu spółki oraz kompletu pozostałych dokumentów korporacyjnych

 • rejestracja spółki w KRS oraz wszystkich innych organach według potrzeb

Przekształcenia, połączenia i podziały

 • doradztwo przy wyborze optymalnej docelowej formy prowadzenia działalności

 • dostosowanie sposobu funkcjonowania spółki/spółek do potrzeb prowadzonej działalności

 • przeprowadzenie procedury reorganizacyjnej, włącznie z obsługą biegłego rewidenta

 • rejestracja przekształcenia, połączenia, podziału spółki w KRS oraz wszystkich innych organach

 • operacje na papierach wartościowych: podwyższenie i obniżenie kapitału, umorzenie akcji i udziałów, podział i scalanie akcji

Aporty przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstwa

 • przygotowanie strategii przekazania aktywów oraz możliwości przejęcia pasywów przez odbiorcę aportu

 • przygotowanie i przeprowadzenie aportowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • przygotowanie umów przeniesienia aportu/przejęcia zobowiązań wnoszącego aport

 • rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

 • ewentualna likwidacja spółki wnoszącej aport

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

 • dostosowanie rodzaju spółki do planowanego modelu prowadzenia działalności i zarządzania

 • optymalizacja odpowiedzialności przedsiębiorcy i kosztów prowadzonej przez niego działalności

 • przygotowanie kompletu dokumentów przekształceniowych oraz przeprowadzenie procedury przekształcenia wraz z obsługą procesu przez biegłego rewidenta

 • rejestracja przekształcenia w KRS oraz wszystkich innych organach   

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej