Tworzenie i restrukturyzacja spółek

Utworzenie spółki

 • dostosowanie rodzaju spółki do planowanego modelu prowadzenia działalności i zarządzania

 • przygotowanie umowy/statutu spółki oraz kompletu pozostałych dokumentów korporacyjnych

 • rejestracja spółki w KRS oraz wszystkich innych organach według potrzeb

Przekształcenia, połączenia i podziały

 • doradztwo przy wyborze optymalnej docelowej formy prowadzenia działalności

 • dostosowanie sposobu funkcjonowania spółki/spółek do potrzeb prowadzonej działalności

 • przeprowadzenie procedury reorganizacyjnej, włącznie z obsługą biegłego rewidenta

 • rejestracja przekształcenia, połączenia, podziału spółki w KRS oraz wszystkich innych organach

 • operacje na papierach wartościowych: podwyższenie i obniżenie kapitału, umorzenie akcji i udziałów, podział i scalanie akcji

Aporty przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstwa

 • przygotowanie strategii przekazania aktywów oraz możliwości przejęcia pasywów przez odbiorcę aportu

 • przygotowanie i przeprowadzenie aportowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • przygotowanie umów przeniesienia aportu/przejęcia zobowiązań wnoszącego aport

 • rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

 • ewentualna likwidacja spółki wnoszącej aport

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

 • dostosowanie rodzaju spółki do planowanego modelu prowadzenia działalności i zarządzania

 • optymalizacja odpowiedzialności przedsiębiorcy i kosztów prowadzonej przez niego działalności

 • przygotowanie kompletu dokumentów przekształceniowych oraz przeprowadzenie procedury przekształcenia wraz z obsługą procesu przez biegłego rewidenta

 • rejestracja przekształcenia w KRS oraz wszystkich innych organach   

Aktualności

Październik 3,2019

Prowadzimy sprawy kredytów we frankach.Masz kredyt we frankach zadzwoń tel.: 504 228 497

Październik 3,2019

Orzeczenie TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie hipotek frankowych. Uznał, że polskie sądy nie mogą zmieniać warunków umów kredytowych, ale mogą je anulować. Dla frankowiczów to bardzo dobra wiadomość. Sądy będą bowiem musiały teraz brać ten wyrok pod uwagę podczas rozpatrywania poszczególnych spraw frankowych. Rozstrzygniecie TSUE bardzo poprawia więc pozycję kredytobiorców. Otworzyło ono drogę do przewalutowania kredytów frankowych. czytaj więcej