Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie są podstawowym narzędziem komunikacji pomiędzy Spółką, a inwestorami giełdowym i środowiskiem opiniotwórczym – analitykami i dziennikarzami.

Profesjonalnie prowadzone relacje inwestorskie dają wymierne korzyści spółkom wchodzącym na rynek kapitałowy, oraz firmom już notowanym na giełdzie. Informowanie inwestorów i otoczenia giełdowego o działalności Spółki zwiększa jej rozpoznawalność, która daje konkretne efekty biznesowe.

Komunikacja z inwestorami pomaga w optymalnej budowie struktury akcjonariatu i trwale podnosi wartość Spółki w oczach rynku i inwestorów, ułatwiając i obniżając koszty pozyskania kapitału.

 

ABISTEMA oferuje swoim Klientom wsparcie w zakresie szeroko rozumianych relacji inwestorskich poprzez:

  • szkolenie Zarządu oraz wybranych pracowników w zakresie zasad panujących na rynku kapitałowym, a w szczególności obowiązków informacyjnych

  • Komunikacja z inwestorami indywidualnymi

  • Bieżąca komunikacja z inwestorami kwalifikowanymi

  • Bieżące wsparcie w zakresie działań związanych z obecnością na rynku kapitałowym, pomoc w redagowaniu raportów bieżących i okresowych

  • Audyt/ budowa serwisu www zgodnie z zasadami dobrych praktyk

  • Opracowanie polityki informacyjnej firmy w zakresie komunikowania się z poszczególnymi grupami rynku kapitałowego

  • Monitoring wizerunku spółki w mediach oraz na forach internetowych

  • Poszukiwanie dodatkowych możliwości ekspozycji spółki

Aktualności

Wrzesień 20,2018

-usługi księgowe – kompleksowo,

-kadry, płace - kompleksowo,

-usługi prawne i doradztwo podatkowe

-autoryzowany doradca Newconnect i Catalyst

Czerwiec 1,2018

RODO – już obowiązuje

Jeżeli jeszcze nie wdrożyłeś odpowiednich procedur, ABISTEMA dostarczy Ci gotowe rozwiązanie w zakresie RODO