Przekształcenia w spółkach

Przekształcenie to narzędzie prawne wykorzystywane do realizacji celów biznesowych, takich jak przygotowanie firmy do sprzedaży, debiutu giełdowego czy realizację nowych możliwości optymalizacji podatkowych. W ramach usług doradztwa w procesach przekształceń oferujemy:

 • przeprowadzenie audytu spółki w zakresie skutków prawnych przekształcenia,

 • sporządzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia spółki

 • przygotowanie procesu tworzenia statutu docelowej spółki, które obejmuje:

  • spotkanie w celu ustalenia oczekiwań właścicieli spółki

  • przygotowanie projektu statutu

  • spotkanie ze wspólnikami celem omówienia projektu statutu

  • opracowanie brzmienia statutu na podstawie ustaleń spotkania 

 • asystę w czynnościach związanych z przekształceniem, dokonywanych przed notariuszem

 • przygotowanie wniosków do KRS o wpis przekształcenia

 • przeprowadzenie postępowania przed KRS, którego przedmiotem jest zarejestrowanie przekształcenia.   

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej