Obsługa debiutów giełdowych

Debiut na parkiecie giełdowym poprzedzony jest wieloma przygotowaniami prawno – organizacyjnymi wewnątrz podmiotu. Celem tych przygotowań jest dostosowanie Spółki do wymogów rynku kapitałowego. Zgodnie z potrzebami Klientów przygotowujemy istotne dokumenty związane z upublicznieniem spółki oraz wdrażamy wszystkie konieczne rozwiązania. W ich ramach przygotowujemy i prowadzimy spółkę do debiutu giełdowego. W zależności od indywidualnych potrzeb nasza oferta obejmuje:

 • przekształcenie spółki

 • due diligence

 • przygotowanie statutu oraz wszystkich aktów korporacyjnych zgodnie z wymogami określonymi w aktach prawnych

 • zabezpieczenie interesów akcjonariuszy spółki (m.in. przed utratą kontroli nad spółką),

 • przygotowanie dokumentu informacyjnego

 • doradztwo w procesie przeprowadzenia oferty prywatnej

 • pozyskanie środków finansowych

 • szkolenie zarządu oraz wybranych pracowników w zakresie zasad panujących na rynku kapitałowym, a w szczególności obowiązków informacyjnych

 • pomoc w wprowadzeniu akcji do alternatywnego systemu obrotu NewConnect

 • pomoc w wypełnianiu obowiązków informacyjnych

 • poprowadzenie postępowania przed KNF, KDPW i GPW.

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej