Księgi Handlowe

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości

 • opracowanie planu kont

 • prowadzenie księgi handlowej

 • dekretowanie zdarzeń gospodarczych

 • kontrola rozrachunków

 • potwierdzanie sald należności

 • sporządzanie raportów kasowych

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 • rejestry podatku VAT

 • sporządzanie miesięcznych, ustalonych z Klientem raportów

 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych

 • sporządzanie bilansu i sprawozdania finansowego

 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów ZUS

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej

 • reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS

 • uczestniczenie w kontrolach skarbowych

Aktualności

Wrzesień 20,2018

-usługi księgowe – kompleksowo,

-kadry, płace - kompleksowo,

-usługi prawne i doradztwo podatkowe

-autoryzowany doradca Newconnect i Catalyst

Czerwiec 1,2018

RODO – już obowiązuje

Jeżeli jeszcze nie wdrożyłeś odpowiednich procedur, ABISTEMA dostarczy Ci gotowe rozwiązanie w zakresie RODO