Księgi Handlowe

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości

 • opracowanie planu kont

 • prowadzenie księgi handlowej

 • dekretowanie zdarzeń gospodarczych

 • kontrola rozrachunków

 • potwierdzanie sald należności

 • sporządzanie raportów kasowych

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 • rejestry podatku VAT

 • sporządzanie miesięcznych, ustalonych z Klientem raportów

 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych

 • sporządzanie bilansu i sprawozdania finansowego

 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów ZUS

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej

 • reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS

 • uczestniczenie w kontrolach skarbowych

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej