Księga przychodów i rozchodów

  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

  • prowadzenie rejestrów VAT

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

  • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych

  • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów ZUS

  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej

  • reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS

  • uczestniczenie w kontrolach skarbowych

  • sporządzanie zeznań podatkowych prowadzących działalność i ich pracowników

Aktualności

Wrzesień 20,2018

-usługi księgowe – kompleksowo,

-kadry, płace - kompleksowo,

-usługi prawne i doradztwo podatkowe

-autoryzowany doradca Newconnect i Catalyst

Czerwiec 1,2018

RODO – już obowiązuje

Jeżeli jeszcze nie wdrożyłeś odpowiednich procedur, ABISTEMA dostarczy Ci gotowe rozwiązanie w zakresie RODO