Fuzje i przejęcia

W dzisiejszej tak dynamicznie zmieniającej się gospodarce wiele podmiotów ewoluuje, tym samym ich działania zmierzają w kierunku globalizacji oraz kompleksowości działania czemu towarzyszą procesy połączeń, fuzji i przejęć.

W ramach tego profilu świadczymy usługi obejmujące:

  • przygotowanie dokumentów przedkontraktowych (umowa o zachowaniu poufności, list intencyjny, term sheety)

  • badanie due dilligence, audyt prawny spółki/spółek

  • przygotowanie projektu umowy inwestycyjnej

  • przygotowanie kompletu dokumentów towarzyszących umowie inwestycyjnej (m.in. umowa spółki, regulaminy organów spółki, kontrakty menadżerskie, dokumenty opcji na udziały/akcji)

  • przeprowadzenie procesu fuzji i przejęć

  • rejestracja zmian w KRS oraz przed innymi organami

 

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej