DUE DILIGENCE

Due diligence to badanie prawne obejmujące całą lub część działalności spółki, które może mieć różny przebieg i czas trwania, w zależności od jego celu lub zakresu. Ma ono zabezpieczać interesy aktualnych lub przyszłych właścicieli Spółki.
W ramach due diligence prawnego prowadzimy szeroki zakres audytu, w skład którego wchodzą następujące obszary:

  • historia prawna spółki

  • organy i akty korporacyjne spółki

  • prawa własności

  • analiza umów zawartych przez spółkę

  • sprawy pracownicze

  • sprawy sądowe

  • prawa własności intelektualnej

  • inwestycje

  • zezwolenia i koncesje.   

Aktualności

Wrzesień 20,2018

-usługi księgowe – kompleksowo,

-kadry, płace - kompleksowo,

-usługi prawne i doradztwo podatkowe

-autoryzowany doradca Newconnect i Catalyst

Czerwiec 1,2018

RODO – już obowiązuje

Jeżeli jeszcze nie wdrożyłeś odpowiednich procedur, ABISTEMA dostarczy Ci gotowe rozwiązanie w zakresie RODO