Usługi

Nasza oferta outsourcingu kierowana jest do podmiotów prowadzących pełną księgowość, podatkową księgą przychodów i rozchodów oraz rozliczających się poprzez ryczałt ewidencjonowany.

Świadczone przez nas usługi pozwolą Państwu skoncentrować się na kluczowych procesach zarządczych. My przedstawimy gotowe rozwiązania kwestii rachunkowych, doradztwa podatkowego oraz prawnych.

Główną korzyścią współpracy z nami jest redukcja kosztów, wynikająca z ograniczenia inwestycji w zasoby i pracowników, zwiększenie elastyczności i skupienie działań biznesowych na bieżącej aktywności.

Świadczymy usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń w zakresie:
- prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu,
- obsługi kadrowo-płacowej,

-doradztwa podatkowego,

-usług prawnych.

Aktualności

Wrzesień 20,2018

-usługi księgowe – kompleksowo,

-kadry, płace - kompleksowo,

-usługi prawne i doradztwo podatkowe

-autoryzowany doradca Newconnect i Catalyst

Czerwiec 1,2018

RODO – już obowiązuje

Jeżeli jeszcze nie wdrożyłeś odpowiednich procedur, ABISTEMA dostarczy Ci gotowe rozwiązanie w zakresie RODO