Zarząd

Dorota Stangreciak – Karpierz

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 2002 roku, Jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych pod numerem 2581.
Posiada bogate doświadczenie korporacyjne. Specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, w szczególności spółek publicznych w tym również notowanych na NewConnect. Z rynkiem kapitałowym związana od roku w 2006 r. Doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach oraz transakcjach restrukturyzacyjnych. Ze szczególnym zainteresowaniem zajmuje się wszelkimi prawnymi i podatkowymi aspektami przekształceń form prawnych podmiotów gospodarczych. Posiada Certyfikat Autoryzowanego Doradcy nr 213/2011. Autorka i współautorka artykułów i komentarzy z dziedziny prawa i podatków. Członek Rad Nadzorczych spółek, w tym również notowanych na GPW.

Specjalizacje: - prawo spółek, rynki kapitałowe i papiery wartościowe, fuzje i przejęcia, upadłości i restrukturyzacje.

 

 

  

Edyta Gajda

Posiada Certyfikat Autoryzowanego Doradcy nr 88/2011. Absolwentka studiów wyższych na kierunku Zarządzanie i Marketing. Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie wieloletniej pracy w branży logistycznej oraz audytorskiej. Posiada bogatą praktykę w zakresie marketingu, public relations oraz relacji inwestorskich. Od roku 1999 czynnie związana z rynkiem kapitałowym. Przez okres pięciu lat koordynowała całością prac związaną z obowiązkami informacyjnymi ECA AUXILIUM, za które spółka otrzymała wiele wyróżnień w tym GPW w Warszawie, Dziennika Gazety Prawnej; Puls Biznesu i miesięcznika Trendy. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie relacji inwestorskich, obowiązków informacyjnych oraz regulacji rynku kapitałowego. Szkoli i doradza spółkom w zakresie obowiązków informacyjnych i relacji inwestorskich. Autorka licznych artykułów i komentarzy dotyczących rynku NewConnect oraz regulacji z nim związanych.  

 

 

 

ZESPÓŁ

Zespół Kancelarii tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem. Nasi pracownicy to:

- księgowi z uprawnieniami,

- specjaliści ds. kadr i płac,

- radcy prawni,

- biegli  rewidenci,

- doradcy podatkowi.

 

Aktualności

Wrzesień 20,2018

-usługi księgowe – kompleksowo,

-kadry, płace - kompleksowo,

-usługi prawne i doradztwo podatkowe

-autoryzowany doradca Newconnect i Catalyst

Czerwiec 1,2018

RODO – już obowiązuje

Jeżeli jeszcze nie wdrożyłeś odpowiednich procedur, ABISTEMA dostarczy Ci gotowe rozwiązanie w zakresie RODO