Księgi handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych dla Klientów z Krakowa i okolic

Pełna księgowość to bardzo ważny element sprawnego działania każdej większej firmy. Skrupulatne, rzetelne rozliczanie przychodu i rozchodu pozwala zachować pełen obraz sytuacji gospodarczej w spółce. Zestawienia takich danych znajdują się w księgach handlowych. Do prowadzenia zapisów pełnej księgowości zobowiązane są spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz kapitałowe, a także osoby fizyczne i spółki, których roczny limit przychodów jest wyższy niż 2 mln euro. Wszystkim KlientomNiepołomic, Krakowa, Nowej HutyWieliczki oferujemy kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych przez specjalistów z ABISTEMA.

Księgi handlowe dla firm z Nowej Huty

Dawnej księgi handlowe zajmowały niezwykle dużo miejsca, dziś zastąpiły je praktyczne programy elektroniczne. Nasi Klienci z Wieliczki czy Krakowa mogą liczyć na rzetelne prowadzenie rozliczeń. Warto przy tym wiedzieć, jak wyglądają księgi handlowe.Powinny one składać się z:

  • dziennika, w którym umieszczamy te zdarzenia, które dotyczą gospodarki finansowej firmy,
  • księgi głównej – tu umieszczamy salda początkowe aktywów i pasywów, a każda operacja powinna znaleźć odzwierciedlenie w zaksięgowaniu na dwóch kontach: winny i ma,
  • ksiąg pomocniczych – stanowiących uzupełnienie o dodatkowe informacje zapisów w księdze głównej,
  • zestawienia obrotów i sald – służących do sprawdzenia, czy księgi handlowe są prowadzone prawidłowo,
  • inwentarza – przeznaczone jest dla tych spółek, które do tej pory prowadziły księgi handlowe w sposób inny, niż przewiduje ustawa.

Specjaliści od prowadzenia ksiąg handlowych

Księgi handlowe możesz oczywiście prowadzić sam. Wymaga to jednak nie tylko wiedzy, ale też regularności i znajomości przepisów. Co więcej – te ostatnie ciągle się zmieniają, więc nabyte informacje należy uzupełniać. Jeżeli zależy Ci na oszczędności czasu, bezbłędnych zapisach i przejrzyście prowadzonych księgach handlowych – zapraszamy do kontaktu z firmą ABISTEMA z Krakowa.