Doradztwo podatkowe

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego w obrębie:

 • podatku od towarów i usług,

 • podatków dochodowych,

 • międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

 • podatku akcyzowego,

 • prawa celnego,

 • zakładania firm, rejestracji w Urzędzie Skarbowym i ZUS,

 • pomocy w wyborze optymalnej formy opodatkowania,

 • sporządzania miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,

 • przygotowywania pisemnych opinii i ekspertyz podatkowych w obszarze podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego,

 • opiniowania umów, zawieranych przez Klientów, w zakresie skutków podatkowych,

 • organizacji polityki rachunkowej firmy oraz doborze najkorzystniejszych form opodatkowania,

 • przygotowania korespondencji do urzędu skarbowego i innych organów,

 • wyceny

 

Aktualności

Wrzesień 20,2018

-usługi księgowe – kompleksowo,

-kadry, płace - kompleksowo,

-usługi prawne i doradztwo podatkowe

-autoryzowany doradca Newconnect i Catalyst

Czerwiec 1,2018

RODO – już obowiązuje

Jeżeli jeszcze nie wdrożyłeś odpowiednich procedur, ABISTEMA dostarczy Ci gotowe rozwiązanie w zakresie RODO