Wydarzenia

Październik 3, 2019

Prowadzimy sprawy kredytów we frankach.Masz kredyt we frankach zadzwoń tel.: 504 228 497

Październik 3, 2019

Orzeczenie TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie hipotek frankowych. Uznał, że polskie sądy nie mogą zmieniać warunków umów kredytowych, ale mogą je anulować. Dla frankowiczów to bardzo dobra wiadomość. Sądy będą bowiem musiały teraz brać ten wyrok pod uwagę podczas rozpatrywania poszczególnych spraw frankowych. Rozstrzygniecie TSUE bardzo poprawia więc pozycję kredytobiorców. Otworzyło ono drogę do przewalutowania kredytów frankowych. czytaj więcej

Wrzesień 30, 2019

-usługi księgowe – kompleksowo,

-kadry, płace - kompleksowo,

-usługi prawne i doradztwo podatkowe

-autoryzowany doradca Newconnect i Catalyst

Czerwiec 1, 2018

RODO – już obowiązuje

Jeżeli jeszcze nie wdrożyłeś odpowiednich procedur, ABISTEMA dostarczy Ci gotowe rozwiązanie w zakresie RODO

Maj 10, 2018

PROMOCJA do 31.05.2018

-usługi księgowe i kadrowo-płacowe pierwszy miesiąc gratis !

Kwiecień 17, 2018

ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. zakwalifikowana przez GPW do grupy pierwszej najlepszych autoryzowanych doradców rynku NEWCONNECT

Styczeń 17, 2018

Utracona zaliczka, a koszty uzyskania przychodów

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16, 2017

Zmiany w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej

Styczeń 12, 2017

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2017 r.

Od początku 2017 roku obowiązuje tzw. „duża” nowelizacja ustawy o VAT, która ma na celu przede wszystkim ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT. Nowelizacja m.in. przywraca tzw. sankcję administracyjną i ogranicza kwartalne rozliczenia VAT. Nie zmienią się także stawki VAT.

czytaj więcej

Grudzień 28, 2016

Niższy CIT dla małych firm

Obniżenie stawki CIT dla małych podatników z 19 proc. do 15 proc., zawiera nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku.

czytaj więcej

Listopad 27, 2016

Umowa Zlecenie- zmiany w 2017

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dniem 1 stycznia 2017 roku zmianie ulegają dotychczasowe przepisy.

czytaj więcej

Październik 12, 2016

JPK

 od 1 lipca 2016 roku wprowadzony został obowiązek obligatoryjnego przekazywania do organów podatkowych ewidencji VAT w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oznacza to, że bez względu na stosowaną formę rozliczeń (kwartalnie lub miesięcznie) do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu oraz bez wezwania organu podatkowego, podatnik będzie zobowiązany do przesłania ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

czytaj więcej

Wrzesień 7, 2016

Starsze samochody z wyższą akcyzą

Od przyszłego roku najprawdopodobniej podwyższone (i to znacząco) zostaną stawki podatku akcyzowego na sprowadzane samochody.

Sierpień 7, 2016

Naruszenie obowiązku ws. e-deklaracji będzie wykroczeniem

Już od początku 2017 r. obowiązek składania deklaracji VAT wyłącznie przez internet obejmować ma wszystkich podatników VAT UE, co ma – jak twierdzi resort finansów – pozwolić na lepszy monitoring transakcji wewnątrzwspólnotowych, które uznawane są za budzące szczególnie duże ryzyko w kontekście oszustw podatkowych.

czytaj więcej

Lipiec 7, 2016

Zmiany na GPW

Z dniem 3 lipca 2016 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące rynku kapitałowego NewConnect

Czerwiec 7, 2016

Jednolity Plik Kontrolny w dużych firmach już od lipca.

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) umożliwi podatnikom przekazywanie informacji organom podatkowym w formie elektronicznej. Wprowadzone we wrześniu 2015 roku zmiany w ordynacji podatkowej dotyczyć będą zarówno mikroprzedsiębiorców jak i małych, średnich i dużych. Duże przedsiębiorstwa do 1 lipca 2016 roku będą musiały wdrożyć JPK do swoich systemów firmowych.

czytaj więcej

Maj 7, 2016

Kiedy Zarząd musi zgłosić wniosek o upadłość spółki.

Kiedy podmiot ponosi stratę, która uniemożliwia jego dalsze działanie, Zarząd musi wówczas zwołać zgromadzenie wspólników dla powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

czytaj więcej

Październik 6, 2015

Orzeczenia podatkowe między państwami unijnymi

Ministrowie finansów UE osiągnęli polityczne porozumienie ws., propozycji KE, które przewidują automatyczną wymianę informacji o orzeczeniach podatkowych między wszystkimi państwami unijnymi. Dzięki tym przepisom firmom ma być trudniej unikać opodatkowania. Dzisiejsza zgoda oznacza koniec niejasnych porozumień podatkowych, które mogą ułatwiać unikanie opodatkowania.

czytaj więcej

Czerwiec 9, 2015

Rząd przyjął projekt zmian w akcyzie

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy akcyzowej oraz niektórych innych ustaw. Nowela zakłada m.in. zniesienie lub ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi.

czytaj więcej

Maj 20, 2015

Nowe przepisy ws. zaniechania poboru podatku dochodowego

Osoby z kredytem na własne cele mieszkaniowe nie zapłacą podatku dochodowego od odsetek od kredytu i kapitału, które umorzył bank – wynika z nowego rozporządzenia Ministra Finansów.  

czytaj więcej

Kwiecień 8, 2015

Wadliwe propozycje zmian ws. podmiotów powiązanych

Proponowane przez Ministerstwo Finansów przepisy ws. dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi są wadliwe – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan.

czytaj więcej

Marzec 25, 2015

Urzędy skarbowe bez własnych radców prawnych

Zaczyna się wielka reorganizacja w skarbówce. Od 1 kwietnia 2015 roku urzędy skarbowe i izby skarbowe będą stanowiły jedność. Biura obsługi prawnej będą już tylko w izbach skarbowych. Nie będzie ich w urzędach, te będą korzystały z prawników izb.

czytaj więcej

Luty 23, 2015

50 % zniżka na paliwo

Firmy, w tym jednoosobowe, które posiadają samochody osobowe wykorzystywane do celów prywatnych i służbowych czekają zmiany, które wejdą w życie 1 lipca 2015.Umożliwią one odliczenie 50% VAT od wydatków na paliwo zużywane do tych pojazdów.

czytaj więcej

Styczeń 23, 2015

Mniejsze koszty za rejestrację VAT

W 2015 roku zniesiony został obowiązek potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego przedsiębiorcy do celów VAT. Do końca 20014 r. organy podatkowe, dokonujące rejestracji takiego podatnika, miały obowiązek potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego. Towarzyszyła mu opłata skarbowa w wysokości 170 zł.

czytaj więcej

Grudzień 21, 2014

w 2015 r. tańsze sprowadzenie samochodu

Nowelizacja ustawy o VAT uchyla bowiem obowiązek uzyskiwania zaświadczenia z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji pojazdów z innych państw członkowskich UE. To w praktyce oznacza zniesienie konieczności ubiegania się o wydanie zaświadczenia o zapłacie podatku VAT lub brak takiego obowiązku (druk VAT-25) oraz oszczędności.

czytaj więcej

Listopad 28, 2014

Od 2015r.obowiązkowa kasa fiskalna

Kasy fiskalne trafią miedzy innymi do warsztatów samochodowych, wulkanizatorów, gabinetów lekarzy i stomatologów, ftyzjerów, gabinetów kosmetycznych czy biur doradców prawnych i podatkowych.

czytaj więcej

Październik 23, 2014

Zmiany w 2015 roku w ulgach na dzieci

Dobre wiadomości dla rodziców co najmniej trójki dzieci, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych. Ich ulgi idą w górę aż o 20 proc.

czytaj więcej

Wrzesień 12, 2014

Szybciej założysz firmę od 1 grudnia 2014 r.

Przedsiębiorcy wpisywani do KRS będą mogli szybciej rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Po zmianach od 1 grudnia 2014 r. przedsiębiorca założy firmę już w 7 dni. Pomoże mu w tym szybsze uzyskiwanie numerów REGON i NIP. Obecnie przedsiębiorca, składając do KRS wniosek o dokonanie wpisu lub jego zmianę, jest zobowiązany jednocześnie z tym wnioskiem złożyć formularze zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych skierowane do: Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego i ZUS.

czytaj więcej

Sierpień 28, 2014

Zatrudnienie cudzoziemca – zezwolenie na pracę

Obywatele UE pracujący w Polsce nie mają obowiązku posiadania pozwolenia na pracę i, zgodnie z art. 39 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mogą być zatrudniani na takich samych zasadach, jak Polacy. Natomiast osoby spoza Unii muszą posiadać ważną wizę (lub inny dokument, który uprawnia je do pobytu na terytorium Polski) i mogą wykonywać tylko tę pracę, która została wskazana w zezwoleniu.

czytaj więcej

Lipiec 30, 2014

Szybsze uzyskanie NIP i REGON

Od 1 grudnia 2014 r. NIP i REGON będą nadawane automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS (art. 20 ust. 1a ustawy o KRS). Tym samym moment wpisu do KRS stanie się dniem, od którego będzie można rozpocząć działalność, w tym działalność gospodarczą.

 

czytaj więcej

Czerwiec 4, 2014

Minimalne wynagrodzenie 2015 – koszty pracodawcy

W 2015 roku najniższe (minimalne) wynagrodzenie wynieść ma 1750 zł brutto. Taką propozycję rząd przedstawi Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych do 15 czerwca 2014 r. Przy takim poziomie płacy minimalnej składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców oraz koszt zatrudnienia jednego pracownika z pensją minimalną wzrosną w 2015 r. o ponad 4%.

czytaj więcej

Maj 20, 2014

Dyrektywa w kwestii nowego nadzoru nad podmiotami finansowymi

W miesiącu maju 2014r. prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta implementuje do naszego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu i Rady w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego.

czytaj więcej

Kwiecień 28, 2014

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

W dniu 15 kwietnia 2014r. weszła w życie nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Najbardziej istotną zmianą, która została wprowadzona, jest podwyższenie progu kwotowego, którego przekroczenie rodzi obowiązek przeprowadzenia przetargu dla podmiotów objętych ustawą. Do tej pory była to równowartość 14 000 euro, natomiast aktualnie jest to już 30 000 euro.

czytaj więcej

Marzec 28, 2014

Odsetki od zaległości podatkowych.

Od zaległości podatkowych trzeba naliczyć i zapłacić odsetki za zwłokę. Zaległością podatkową jest zgodnie z ordynacją podatkową podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku. Na równi z zaległością podatkową traktuje się także (za wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot nadpłaty lub zwrot podatku został dokonany w trybie przewidzianym w art. 274 ordynacji podatkowej):

czytaj więcej

Luty 21, 2014

Księgi Wieczyste

Grudzień 2013 roku przyniósł rewolucyjne zmiany w przepisach o Księgach wieczystych i hipotece. Nowelizacja, uchwalona 12 grudnia 2013r. przewiduje szeroką informatyzację systemu Ksiąg Wieczystych.

czytaj więcej

Styczeń 24, 2014

Zmiany w podatku VAT w 2014r.

Nowy Rok oznacza jak zawsze zmiany w podatkach. W tym roku dotyczą one głównie  podatku VAT.

czytaj więcej

Grudzień 31, 2013

Rynki finansowe

W grudniu 2013r Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te służą jeszcze szerszej, niż miało to miejsce dotychczas ochronie interesów konsumenta na rynku finansowym.

czytaj więcej

Listopad 13, 2013

„Mieszkanie dla młodych”

W dniu 8 listopada 2013 r. ogłoszono uchwalony tekst ustawy o pomocy państwa w  nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa zakłada dopłaty finansowe przy nabyciu pierwszego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

  czytaj więcej

Listopad 13, 2013

Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

6 listopada 2013 r. ogłoszono treść ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Akt prawny ma na celu dostosowanie polskiego prawa do prawa UE oraz zacieśnienie współpracy państw członkowskich.

czytaj więcej

Październik 22, 2013

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego- nowe zasady

15 października 2013r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeks karny skarbowy oraz Prawo celne. Nowelizacja ta dostosowuje regulacje prawne do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał zapisy obowiązujące do tej pory za niekonstytucyjne.

czytaj więcej

Październik 22, 2013

Akcyza na wyroby gazowe

30 września 2013 r. przekazano Prezydentowi do podpisu, uchwaloną przez Sejm i Senat ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Jej uchwalenie to efekt implementacji prawa unijnego (dyrektywa Rady 2003/96/WE).  czytaj więcej

Październik 22, 2013

Zniesienie obowiązku przechowywania numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego dla przedsiębiorców

W dniu 27 września 2013r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. Zgodnie z nową koncepcją, art. 4 ust.1 tejże ustawy ma zostać uchylony.

czytaj więcej

Wrzesień 20, 2013

Czy spółki z o.o. nie będą musiały posiadać kapitału zakładowego?

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje likwidację nakazu posiadania przez spółki minimalnego kapitału zakładowego jako funduszu startowego, chroniącego wypłacalność spółki. Proponuje się zastąpienie obligatoryjnego tworzenia i utrzymywania kapitału zakładowego obowiązkiem przeznaczenia części zysków na pokrywanie przyszłych strat. 

czytaj więcej

Sierpień 19, 2013

Nowe regulacje na NewConnect po 30 września 2013 r.

Ulegają zmianie zasady sporządzania raportów kwartalnych przez Emitentów ASO.

Zgodnie z § 3 pkt 3) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO  w zw. z § 6 ust. 3 Uchwały Nr 451/2013 Zarządu Giełdy z dnia 29 kwietnia 2013 r. raport kwartalny, sporządzony  po 30 września 2013 r.  zawiera co najmniej:

czytaj więcej

Sierpień 19, 2013

Bank pobierze odsetki od lokat założonych przez przedsiębiorcę

Według nowelizacji poza opodatkowaniem spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych ustawa doprecyzuje przepisy dotyczące opodatkowania niektórych instytucji finansowych. W przypadku świadczeń otrzymywanych przez klientów banku w związku z prowadzeniem rachunku, bank pobierze zryczałtowany podatek dochodowy, a zamiast PIT-8C będzie musiał wystawić jedynie roczną deklarację podatkową PIT-8AR. czytaj więcej

Sierpień 16, 2013

Opodatkowanie spółek komandytowych i komandytowo – akcyjnych

Rada Ministrów przyjęła  6.08.2013 r. projekt nowelizacji ustaw o CIT i PIT. Tak jak wcześniej zapowiadano, spółki komandytowe (SK) i komandytowo-akcyjne (SKA) staną się płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

czytaj więcej

Czerwiec 11, 2013

Nowe obowiązki pracodawców od 17 czerwca 2013 r.

Od 17 czerwca 2013 r. wejdą w życie zmiany dotyczące urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzona zostanie nowa instytucja – urlop rodzicielski, do skorzystania z której będą miały prawo zarówno matki, jak i ojcowie. Nowelizacja ta wprowadza też wiele nowych obowiązków dla pracodawców.

czytaj więcej

Czerwiec 5, 2013

Zmiany w regulaminie ASO

Rynek NewConnect od 1 czerwca 2013 r. ma nowe regulacje. Zmiany te dotyczą zarówno Emitentów jak i Autoryzowanych Doradców. 

czytaj więcej

Maj 23, 2013

Wynagrodzenie minimalne w 2014 roku będzie wyższe

Wynagrodzenie minimalne w 2014 roku wzrośnie o około 80 zł, tak poinformowano podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

czytaj więcej

Kwiecień 12, 2013

Paragon musi zawierać nazwę towaru.

1 kwietnia 2013 roku weszło rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych. Paragony muszą zawierać nazwę towaru, która pozwoli na ich jednoznaczną identyfikację.

czytaj więcej

Marzec 11, 2013

Fiskus może uszczuplić pensję podatnika

Chcąc wyegzekwować należności podatkowe, fiskus może uszczuplić pensję podatnika – jednak tylko do pewnej wysokości.

czytaj więcej

Luty 12, 2013

Dieta za podróż służbową w 2013 r.

Pracownicy odbywający na zlecenie pracodawcy podróż służbową mają prawo do zwrotu poniesionych kosztów, obejmujących również diety za zwiększone koszty wyżywienia. W roku 2013 w przypadku podróży służbowej trwającej dłużej niż dobę,

czytaj więcej

Styczeń 3, 2013

Umorzenie długu z tytułu niezapłaconych składek

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę umarzającą długi przedsiębiorców z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Umorzeniu podlegać będą zaległości z okresu dziesięciu lat.

czytaj więcej

Grudzień 21, 2012

Obowiązują nowe wzory deklaracji VAT

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe deklaracje dla podatku od towarów i usług. Zmiany wprowadzone trzecią ustawą deregulacyjną sprawiły, że konieczne było dostosowanie obecnych wzorów deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D oraz objaśnień do nich.

czytaj więcej

Listopad 21, 2012

ABISTEMA Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect

Zarząd GPW w Warszawie S.A. w dniu 21.11.2012 wpisał na listę  Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect spółkę ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o.

czytaj więcej

Listopad 21, 2012

ABISTEMA Autoryzowanym Doradcą rynku CATALYST

Zarząd GPW w Warszawie S.A. w dniu 21.11.2012 wpisał na listę  Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku CATALYST spółkę ABISTEMA KANCELARIA DORADCZA Sp. z o.o. 

Listopad 15, 2012

Kasy fiskalne 2013 – limit zwolnienia spada do 20 tys. zł

Od 2013 roku Minister Finansów planuje obniżyć do 20.000,- zł (obecnie – do końca 2012 r. jest 40.000,- zł) limit obrotów, powyżej którego trzeba prowadzić kasę fiskalna.

czytaj więcej

Październik 25, 2012

Ulga internetowa w 2013

W 2013 roku ulga internetowa miała zniknąć zupełnie, ale jednak zostanie, choć mocno ograniczona. Ulga internetowa będzie od rozliczenia dochodów uzyskanych w 2013 roku przysługiwać tylko tym podatnikom, którzy wcześniej z niej nie korzystali.

czytaj więcej

Wrzesień 21, 2012

Minimalne wynagrodzenie w 2013 roku

Minimalne wynagrodzenie w 2013 roku za pracę zostało ustalone w wysokości 1600 zł. Wynika to z obowiązującego od 1 stycznia 2013 r. rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 , poz. 1026). To 100 zł więcej niż w 2012 roku.

czytaj więcej

Wrzesień 21, 2012

Płatności składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Od września każdy płatnik może dokonywać płatności składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne bezpośrednio ze strony pue.zus.pl

czytaj więcej