Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego- nowe zasady

15 października 2013r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeks karny skarbowy oraz Prawo celne. Nowelizacja ta dostosowuje regulacje prawne do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał zapisy obowiązujące do tej pory za niekonstytucyjne.

Obecnie, wszczęcie postępowania karnoskarbowego, zarówno o przestępstwo jak i wykroczenie skarbowe, będzie powodowało zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego tylko w przypadku, gdy podatnik zostanie o tym poinformowany przed upływem terminu. Trybunał Konstytucyjny argumentował, iż poprzednie regulacje naruszają zasadę zaufania obywateli do państwa.

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej