Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

6 listopada 2013 r. ogłoszono treść ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Akt prawny ma na celu dostosowanie polskiego prawa do prawa UE oraz zacieśnienie współpracy państw członkowskich.

 Ustawa zakłada wzajemną informację miedzy państwami UE o zobowiązaniach pieniężnych, wspólne dochodzenie roszczeń, czy też wymianę danych takich jak np. adres zamieszkania czy siedziby podmiotu zobowiązanego.

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej