Umowa Zlecenie- zmiany w 2017

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dniem 1 stycznia 2017 roku zmianie ulegają dotychczasowe przepisy.

Nowelizacja niesie za sobą:

  1. a) Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej – 13 zł;
  2. b) Obowiązek stosowania stawki godzinowej zarówno wówczas, gdy zlecenie wykonuje jedna osoba, jak też wtedy, gdy wykonuje je kilka osób jednocześnie (wówczas każdej z tych osób trzeba zapewnić stawkę minimalną);
  3. c) Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia przez zleceniobiorcę;
 • d) Nakaz wypłaty wynagrodzenia w formie pieniężnej;
 • e) Obowiązek wypłaty nie rzadziej niż raz w miesiącu;
 • f) Konieczność określenia sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania umowy;
 1. g) Obowiązek przechowywania przez zleceniodawcę przez 3 lata od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne dokumentacji związanej zarówno z ustaleniem sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia, jak i potwierdzaniem czasu jego realizacji;
 2. h) Wprowadzenie kary grzywny za wypłatę wynagrodzenia w kwocie niższej niż minimalna stawka godzinowa.

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej