Szybciej założysz firmę od 1 grudnia 2014 r.

Przedsiębiorcy wpisywani do KRS będą mogli szybciej rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Po zmianach od 1 grudnia 2014 r. przedsiębiorca założy firmę już w 7 dni. Pomoże mu w tym szybsze uzyskiwanie numerów REGON i NIP. Obecnie przedsiębiorca, składając do KRS wniosek o dokonanie wpisu lub jego zmianę, jest zobowiązany jednocześnie z tym wnioskiem złożyć formularze zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych skierowane do: Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego i ZUS.

Sąd rejestrowy przekazuje te formularze właściwym organom w celu ich rozpoznania. Niestety dla przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS, ułatwienie w postaci określenia jednego miejsca składania dokumentacji nie skróciło procedury działalności gospodarczej. Konieczność składania wniosków do KRS i następnie dopiero rozsyłanie ich przez KRS doprowadziło do wydłużenia czasu oczekiwania na nadanie NIP i REGON. Jak napisano w uzasadnieniu do ustawy: ”przedsiębiorcy nie odnieśli więc z faktu wprowadzenia w życie zasady jednego okienka żadnych korzyści – nadal są zmuszeni wypełniać szereg formularzy i powielać przeważającą liczbę danych. Sądy rejestrowe zostały obciążone dodatkową pracą i zwiększonymi kosztami wynikającymi z wykonywania nałożonych na nie obowiązków. Ich rola została sprowadzona do roli pośrednika w przekazywaniu korespondencji. Według szacunków ekspertów z Ministerstwa Sprawiedliwości obecnie na rozpoczęcie działalności trzeba czekać ok. 25 dni. Zmiany wprowadzone od 1 grudnia br. mają na celu skrócenie tego okresu do 7 dni.

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej