Rynki finansowe

W grudniu 2013r Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te służą jeszcze szerszej, niż miało to miejsce dotychczas ochronie interesów konsumenta na rynku finansowym.

W związku z powyższym, Komisja Nadzoru Finansowego wykonywać będzie nowe zadanie, które ma polegać na nieodpłatnym publikowaniu w publicznym radiu i telewizji ostrzeżeń i komunikatów dotyczących zagrożeń w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. Ponadto Komisja została uprawniona do podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw określonych w ustawach regulujących funkcjonowanie instytucji rynku finansowego.

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej