„Mieszkanie dla młodych”

W dniu 8 listopada 2013 r. ogłoszono uchwalony tekst ustawy o pomocy państwa w  nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa zakłada dopłaty finansowe przy nabyciu pierwszego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

 Z państwowej pomocy będzie mógł skorzystać ograniczony krąg podmiotów, po spełnieniu określonych warunków. Podstawową przesłanką jest nieukończenie przez wnioskodawcę 35 roku życia do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Dopłaty udzielone zostaną tylko nabywcom, którzy zaciągają kredyt opiewający na co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania i na okres co najmniej 15 lat.

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej