ABISTEMA Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect

Zarząd GPW w Warszawie S.A. w dniu 21.11.2012 wpisał na listę  Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect spółkę ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o.

Autoryzowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect to firma inwestycyjna lub podmiot świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym, będący jednym z głównych stron procesu wprowadzania spółki na rynek NewConnect. Rola autoryzowanego doradcy wiąże się przede wszystkim z jego zobowiązaniem do:

  • sporządzenia oraz zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego emitenta ubiegającego się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie;
  • nadzór nad procesem przygotowywania spółki do debiutu, w tym nadzór i współpraca z innymi doradcami biorącymi udział w przygotowaniach np. doradcą finansowym, kancelarią biegłego rewidenta czy agencją PR.
  • współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu;
  • wsparcie udzielane emitentowi przez okres min. 12 miesięcy po ofercie oraz bieżące doradzanie emitentowi. 

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej