Kiedy Zarząd musi zgłosić wniosek o upadłość spółki.

Kiedy podmiot ponosi stratę, która uniemożliwia jego dalsze działanie, Zarząd musi wówczas zwołać zgromadzenie wspólników dla powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

W przypadku gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przekraczającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, Zarząd powinien niezwłocznie zwołać zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Tak wynika z art. 233 par. 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.).

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej