Jednolity Plik Kontrolny w dużych firmach już od lipca.

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) umożliwi podatnikom przekazywanie informacji organom podatkowym w formie elektronicznej. Wprowadzone we wrześniu 2015 roku zmiany w ordynacji podatkowej dotyczyć będą zarówno mikroprzedsiębiorców jak i małych, średnich i dużych. Duże przedsiębiorstwa do 1 lipca 2016 roku będą musiały wdrożyć JPK do swoich systemów firmowych.

Kto jest dużym przedsiębiorcą? Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie definiuje wprost tej kategorii podmiotów, aczkolwiek na podstawie określenia warunków jakie spełniają średnie przedsiębiorstwa, nakreśla kryteria jakie spełnić muszą te duże. Za dużego przedsiębiorcę uważa się zatem podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał ponad 250 pracowników lub w jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczał równowartość 50 milionów euro. Ponadto, suma aktywów bilansu dużego przedsiębiorcy musi przekroczyć równowartość 43 milionów euro. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę. Duży przedsiębiorca musi spełnić przynajmniej jeden z tych warunków.

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej