Dyrektywa w kwestii nowego nadzoru nad podmiotami finansowymi

W miesiącu maju 2014r. prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta implementuje do naszego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu i Rady w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego.

 Jej celem jest zapewnienie spójności funkcjonowania dyrektyw odnoszących się do dodatkowego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, działalnością w obszarze reasekuracji, działalnością w obszarze podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, kwestiami adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych oraz działalności zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej