Bank pobierze odsetki od lokat założonych przez przedsiębiorcę

Według nowelizacji poza opodatkowaniem spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych ustawa doprecyzuje przepisy dotyczące opodatkowania niektórych instytucji finansowych. W przypadku świadczeń otrzymywanych przez klientów banku w związku z prowadzeniem rachunku, bank pobierze zryczałtowany podatek dochodowy, a zamiast PIT-8C będzie musiał wystawić jedynie roczną deklarację podatkową PIT-8AR.

Nowelizacja usunie również wątpliwości związane z opodatkowaniem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku firmowym. Niwa regulacja przewiduje, iż bank jako płatnik ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (19 proc.) od odsetek z lokat tworzonych przy rachunku firmowym, za pomocą którego przedsiębiorca dokonuje rozliczeń związanych
z działalnością gospodarczą.

Ustawa zlikwiduje ulgi podatkowe na świadczenia z ubezpieczeń na dożycie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń ustalane jest w zależności od wartości określonego indeksu. Zwolnione
z podatku mają być za to oszczędności przeznaczone na cele mieszkaniowe pod warunkiem, że umowa zawarta będzie na co najmniej pięć lat, a wszystkie środki zostaną przekazane na ww. cel.

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej