Akcyza na wyroby gazowe

30 września 2013 r. przekazano Prezydentowi do podpisu, uchwaloną przez Sejm i Senat ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Jej uchwalenie to efekt implementacji prawa unijnego (dyrektywa Rady 2003/96/WE). Z dniem 1 listopada 2013 r. akcyza obejmować będzie m.in. gaz ziemny przeznaczony dla celów opałowych. Ustawa zawiera jednak katalog zwolnień, który przewiduje wyłączenie m.in. dla organizacji pożytku publicznego, jak też gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, a także podmioty systemu oświaty.

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej