Obszar usług

Jako Autoryzowany Doradca wprowadzamy Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu  na rynek NewConnect i Catalyst. Nasze zadania w obszarze autoryzowanego doradcy dzielimy na trzy etapy:

1. Przygotowanie podmiotu od strony formalno – prawnej.
Celem tych przygotowań jest dostosowanie Spółki chcącej być emitentem papierów wartościowych do wymogów rynku kapitałowego. Zgodnie z potrzebami Klientów przygotowujemy istotne dokumenty związane z upublicznieniem spółki oraz wdrażamy wszystkie konieczne rozwiązania. W ich ramach przygotowujemy i prowadzimy spółkę do debiutu giełdowego. W zależności od indywidualnych potrzeb nasza oferta obejmuje:

 • przekształcenie spółki,
 • due diligence,
 • przygotowanie aktów wewnętrznych, w tym statutu oraz wszystkich aktów korporacyjnych zgodnie z wymogami określonymi w aktach prawnych.

 2. Przygotowanie i realizacja oferty, a w szczególności opracowanie prawne oraz sporządzenie dokumentu informacyjnego.

 • doradztwo w procesie przeprowadzenia oferty prywatnej,
 • pozyskanie środków finansowych,
 • szkolenie zarządu oraz wybranych pracowników w zakresie zasad panujących na rynku kapitałowym, a w szczególności obowiązków informacyjnych,
 • pomoc w wprowadzeniu akcji do alternatywnego systemu obrotu NewConnect,
 • poprowadzenie postępowania przed KNF, KDPW i GPW.

 

3. Doradztwo w okresie pierwszego roku od debiutu na parkiecie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz realizacji zamierzeń inwestycyjnych sprecyzowanych
w dokumentacji informacyjnej.

 • kompleksowe wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
 • Audyt/ budowa serwisu www zgodnie z zasadami dobrych praktyk
 • Opracowanie polityki informacyjnej firmy w zakresie komunikowania się z poszczególnymi grupami rynku kapitałowego
 • Monitoring wizerunku spółki w mediach oraz na forach internetowych
 • Poszukiwanie dodatkowych możliwości ekspozycji spółki.

 

Inne usługi:

 • Sporządzanie analizy finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności dla Emitenta,
 • Pośrednictwo w zbyciu pakietów akcji Emitentów. 

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej