Abistema

Jako Autoryzowany Doradca wprowadzamy Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek NewConnect i Catalyst. Nasze zadania w obszarze autoryzowanego doradcy dzielimy na trzy etapy:

1. Przygotowanie podmiotu od strony formalno – prawnej.
Celem tych przygotowań jest dostosowanie Spółki chcącej być emitentem papierów wartościowych do wymogów rynku kapitałowego. Zgodnie z potrzebami Klientów przygotowujemy istotne dokumenty związane z upublicznieniem spółki oraz wdrażamy wszystkie konieczne rozwiązania. W ich ramach przygotowujemy i prowadzimy spółkę do debiutu giełdowego. W zależności od indywidualnych potrzeb nasza oferta obejmuje:

 • przekształcenie spółki,
 • due diligence,
 • przygotowanie aktów wewnętrznych, w tym statutu oraz wszystkich aktów korporacyjnych zgodnie z wymogami określonymi w aktach prawnych.

2. Przygotowanie i realizacja oferty, a w szczególności opracowanie prawne oraz sporządzenie dokumentu informacyjnego.

 • szkolenie zarządu oraz wybranych pracowników w zakresie zasad panujących na rynku kapitałowym, a w szczególności obowiązków informacyjnych,
 • pomoc w wprowadzeniu akcji do alternatywnego systemu obrotu NewConnect,
 • poprowadzenie postępowania przed KNF, KDPW i GPW.

3. Doradztwo w okresie pierwszych trzech lat od debiutu na parkiecie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz realizacji zamierzeń inwestycyjnych sprecyzowanych 

w dokumentacji informacyjnej.

 • kompleksowe wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
 • Audyt/ budowa serwisu www zgodnie z zasadami dobrych praktyk
 • Opracowanie polityki informacyjnej firmy w zakresie komunikowania się z poszczególnymi grupami rynku kapitałowego
 • Monitoring wizerunku spółki w mediach oraz na forach internetowych
 • Poszukiwanie dodatkowych możliwości ekspozycji spółki.

Inne usługi:

 • Sporządzanie analizy finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności dla Emitenta,
 • Pośrednictwo w zbyciu pakietów akcji Emitentów. 

Aktualności

Październik 3,2019

Prowadzimy sprawy kredytów we frankach.Masz kredyt we frankach zadzwoń tel.: 504 228 497

Październik 3,2019

Orzeczenie TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie hipotek frankowych. Uznał, że polskie sądy nie mogą zmieniać warunków umów kredytowych, ale mogą je anulować. Dla frankowiczów to bardzo dobra wiadomość. Sądy będą bowiem musiały teraz brać ten wyrok pod uwagę podczas rozpatrywania poszczególnych spraw frankowych. Rozstrzygniecie TSUE bardzo poprawia więc pozycję kredytobiorców. Otworzyło ono drogę do przewalutowania kredytów frankowych. czytaj więcej