Wakacje od ZUS

Wakacje od ZUS

Coraz bliżej wakacji od ZUS. Sejm uchwalił ustawę regulującą wakacje składkowe. Umożliwia ona określonym przedsiębiorcom wzięcie urlopu od płacenia składki ZUS przez jeden miesiąc w roku.

Wakacje od ZUS nie będą przyznawane automatycznie. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do złożenia wniosku elektronicznego przez PUE ZUS, ale nie ma dodatkowych warunków, czyli można z nich skorzystać bez względu na to, czy przedsiębiorca ma kłopoty finansowe, czy nie.

Ustawa idzie teraz do kolejnego etapu

Ustawa ma objąć ok. 1,7 mln przedsiębiorców, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zatrudniających oprócz siebie do 9 osób i o przychodach do 2 mln euro rocznie.

Dzięki ustawie właściciel firmy dostanie możliwość zwolnienia w jednym dowolnym miesiącu roku z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.