Wystawianie faktur ustrukturyzowanych - prawo czy obowiązek?

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych - prawo czy obowiązek?

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy rodzaj faktur, tj. faktury ustrukturyzowane. Poprzez fakturę ustrukturyzowaną rozumie się fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. Faktury te są udostępniane i otrzymywane za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego. Wzór faktury ustrukturyzowanej udostępniono na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (e-PUAP).

Należy jednak podkreślić, że stosowanie faktur ustrukturowanych jest obecnie dobrowolne. Podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane, elektroniczne lub papierowe. Zaznaczamy, że Komisja Europejska przygotowała i skierowała do Rady UE projekt decyzji derogacyjnej upoważniającej Polskę do wdrożenia obowiązkowego systemu fakturowania elektronicznego. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo kiedy stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie się obowiązkowe (pierwotnie Ministerstwo Finansów zapowiadało, że będą one obowiązkowe od 2023 r.).

źródło fot.: unsplash.com