Abolicja podatkowa

Abolicja podatkowa

Abolicja podatkowa- tzw. „przejściowy ryczałt od dochodów”

Zmiany podatkowe, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu ukierunkowane są również na aspekt abolicji podatkowej. Znajduje ona swoje zastosowanie od dochodów, przychodów, niezadeklarowanych w całości lub części

w związku z:

– nieujawnieniem w całości lub w części tych dochodów (przychodów),

– nieujawnieniem w całości lub w części źródła powstania tych dochodów (przychodów),

– przeniesieniem lub posiadaniem w jakiejkolwiek formie kapitału poza terytorium RP,

– stosowaniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w sposób niezgodny z kontekstem użycia postanowień tych umów, z ich celem oraz zamiarami państw- stron tych umów,

– nierzeczywistą rezydencją podatkową,

– osiągnięciem innej niż wymieniona powyżej korzyść podatkowa.

Abolicja podatkowa nie będzie obejmowała korzyści podatkowych powstałych w związku

z popełnieniem przestępstwa, przestępstwa skarbowego, bądź wykroczenia skarbowego,

o których podmiot nie powiadomi właściwych organów.

Stawka opodatkowania przejściowego ryczałtu wynosi 8% podstawy opodatkowania. Aby ubiegać się o taką ulgę, koniecznym będzie złożenie wniosku do odpowiedniego organu wraz z uiszczeniem opłaty

w wysokości nie niższej niż 1000 zł i nie wyższej niż 30 000 zł. Ostateczny termin na złożenie wniosku przypada na okres pomiędzy 1 lipca 2022 roku, a 31 grudnia 2022 roku.

źródło fot.: unsplash.com