Ryczałt od dochodów spółek CIT

Ryczałt od dochodów spółek CIT

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ukierunkowane są na ciągły rozwój alternatywnego systemu opodatkowania. Tak oto Ustawa wprowadza szereg zmian dotyczących alternatywnego opodatkowania spółek podatkiem CIT, jakim jest ryczałt od dochodów spółek- potocznie zwanym „CIT- estoński”. Ustawodawca rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do wyboru opodatkowania ryczałem o spółki komandytowo akcyjne. Warto zaznaczyć, iż przed nowelizacją były to jedynie spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Celem poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do wyboru opodatkowania ryczałtem, jest rozwój gospodarczy całego kraju. Zasadą będzie, że przesunięcie w czasie obowiązku podatkowego do chwili dystrybucji zysku będzie dla podatników dobrym impulsem inwestycyjnym, co skutkować będzie powstawaniem nowych miejsc pracy, a także wzrostem popytu w skali ogólnokrajowej.

Dalsze zmiany w niniejszej ustawie zakładają:

-zlikwidowanie konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych, jako warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie,

– zlikwidowanie warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem,

– uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. Korekty wstępnej.

Wprowadzenie powyższych zmian, skutkowało koniecznością zmian w ustawie o PIT, w postaci pomniejszenia podatku płaconego przez wspólnika spółki opodatkowanej ryczałtem CIT. Pomniejszenie to wynosi:

– 90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego od spółki ryczałtu- w przypadku, gdy spółka opodatkowana jest ryczałtem w wysokości 10% albo;

– 70% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego od spółki ryczałtu- w przypadku, gdy spółka opodatkowana jest ryczałtem w wysokości 20%.

Zmiany wprowadzone w tym zakresie, mają na celu udostępnienie tej formy opodatkowania szerszemu gronu podatników CIT.

Oprócz spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ryczałt będzie dostępny także dla spółek komandytowych, a także komandytowo-akcyjnych.

źródło zdjęcia.: unsplash.com