Ulga konsolidacyjna

Ulga konsolidacyjna

Podatnik będzie mógł skorzystać z niniejszej ulgi przy spełnieniu następujących warunków:

– Spółka, której udziały (akcje) byłyby przez podatnika nabywane byłaby osobą prawną, mającą siedzibę lub zarząd w państwie, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania,

– Główny przedmiot działalności nabywanej spółki byłby tożsamy z przedmiotem działalności podatnika nabywającego jej udziały (akcje) lub działalność takiej spółki mogłaby być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika, przy czym działalność takiej spółki nie byłaby działalnością finansową.

Według nowo obowiązujących przepisów, ulga konsolidacyjna polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty wydatków związanych z nabyciem udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną.

źródło fot. unsplash.com