Spółki holdingowe

Spółki holdingowe

Zostały wprowadzone nowe preferencje dla spółek holdingowych. Ustawodawca wskazuje, iż spółką holdingową jest
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka akcyjna, która jest polskim rezydentem podatkowym.
Podkreśla również, że spółka holdingowa musi spełniać łącznie następujące warunki:

– posiada, nieprzerwanie przez okres, co najmniej roku, bezpośrednio na podstawie tytułu własności,

co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej,

– nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,

– nie korzysta ze zwolnień podatkowych,

– prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą,

– jej bezpośredni lub pośredni udziałowcy bądź akcjonariusze nie mogą posiadać siedziby lub zarządu lub miejsca rejestracji lub położenia w jurysdykcjach, którzy stosują szkodliwą konkurencję podatkową, bądź w kraju objętym wykazem unijnym, jako kraj niechętny do współpracy w celach podatkowych, lub z którymi Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

źródło fot. unsplash.com