Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie są podstawowym narzędziem komunikacji pomiędzy Spółką, a inwestorami giełdowym i środowiskiem opiniotwórczym – analitykami i dziennikarzami.

Profesjonalnie prowadzone relacje inwestorskie dają wymierne korzyści spółkom wchodzącym na rynek kapitałowy, oraz firmom już notowanym na giełdzie. Informowanie inwestorów i otoczenia giełdowego o działalności Spółki zwiększa jej rozpoznawalność, która daje konkretne efekty biznesowe.

Komunikacja z inwestorami pomaga w optymalnej budowie struktury akcjonariatu i trwale podnosi wartość Spółki w oczach rynku i inwestorów, ułatwiając i obniżając koszty pozyskania kapitału.

 

ABISTEMA oferuje swoim Klientom wsparcie w zakresie szeroko rozumianych relacji inwestorskich poprzez:

  • szkolenie Zarządu oraz wybranych pracowników w zakresie zasad panujących na rynku kapitałowym, a w szczególności obowiązków informacyjnych

  • Komunikacja z inwestorami indywidualnymi

  • Bieżąca komunikacja z inwestorami kwalifikowanymi

  • Bieżące wsparcie w zakresie działań związanych z obecnością na rynku kapitałowym, pomoc w redagowaniu raportów bieżących i okresowych

  • Audyt/ budowa serwisu www zgodnie z zasadami dobrych praktyk

  • Opracowanie polityki informacyjnej firmy w zakresie komunikowania się z poszczególnymi grupami rynku kapitałowego

  • Monitoring wizerunku spółki w mediach oraz na forach internetowych

  • Poszukiwanie dodatkowych możliwości ekspozycji spółki

Aktualności

Styczeń 12,2017

Od początku 2017 roku obowiązuje tzw. „duża” nowelizacja ustawy o VAT, która ma na celu przede wszystkim ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT. Nowelizacja m.in. przywraca tzw. sankcję administracyjną i ogranicza kwartalne rozliczenia VAT. Nie zmienią się także stawki VAT.

czytaj więcej

Grudzień 28,2016

Obniżenie stawki CIT dla małych podatników z 19 proc. do 15 proc., zawiera nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku.

czytaj więcej