Przekształcenia w spółkach

Przekształcenie to narzędzie prawne wykorzystywane do realizacji celów biznesowych, takich jak przygotowanie firmy do sprzedaży, debiutu giełdowego czy realizację nowych możliwości optymalizacji podatkowych. W ramach usług doradztwa w procesach przekształceń oferujemy:

 • przeprowadzenie audytu spółki w zakresie skutków prawnych przekształcenia,

 • sporządzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia spółki

 • przygotowanie procesu tworzenia statutu docelowej spółki, które obejmuje:

  • spotkanie w celu ustalenia oczekiwań właścicieli spółki

  • przygotowanie projektu statutu

  • spotkanie ze wspólnikami celem omówienia projektu statutu

  • opracowanie brzmienia statutu na podstawie ustaleń spotkania 

 • asystę w czynnościach związanych z przekształceniem, dokonywanych przed notariuszem

 • przygotowanie wniosków do KRS o wpis przekształcenia

 • przeprowadzenie postępowania przed KRS, którego przedmiotem jest zarejestrowanie przekształcenia.   

Aktualności

Styczeń 12,2017

Od początku 2017 roku obowiązuje tzw. „duża” nowelizacja ustawy o VAT, która ma na celu przede wszystkim ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT. Nowelizacja m.in. przywraca tzw. sankcję administracyjną i ogranicza kwartalne rozliczenia VAT. Nie zmienią się także stawki VAT.

czytaj więcej

Grudzień 28,2016

Obniżenie stawki CIT dla małych podatników z 19 proc. do 15 proc., zawiera nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku.

czytaj więcej