Obsługa debiutów giełdowych

Debiut na parkiecie giełdowym poprzedzony jest wieloma przygotowaniami prawno – organizacyjnymi wewnątrz podmiotu. Celem tych przygotowań jest dostosowanie Spółki do wymogów rynku kapitałowego. Zgodnie z potrzebami Klientów przygotowujemy istotne dokumenty związane z upublicznieniem spółki oraz wdrażamy wszystkie konieczne rozwiązania. W ich ramach przygotowujemy i prowadzimy spółkę do debiutu giełdowego. W zależności od indywidualnych potrzeb nasza oferta obejmuje:

 • przekształcenie spółki

 • due diligence

 • przygotowanie statutu oraz wszystkich aktów korporacyjnych zgodnie z wymogami określonymi w aktach prawnych

 • zabezpieczenie interesów akcjonariuszy spółki (m.in. przed utratą kontroli nad spółką),

 • przygotowanie dokumentu informacyjnego

 • doradztwo w procesie przeprowadzenia oferty prywatnej

 • pozyskanie środków finansowych

 • szkolenie zarządu oraz wybranych pracowników w zakresie zasad panujących na rynku kapitałowym, a w szczególności obowiązków informacyjnych

 • pomoc w wprowadzeniu akcji do alternatywnego systemu obrotu NewConnect

 • pomoc w wypełnianiu obowiązków informacyjnych

 • poprowadzenie postępowania przed KNF, KDPW i GPW.

Aktualności

Styczeń 12,2017

Od początku 2017 roku obowiązuje tzw. „duża” nowelizacja ustawy o VAT, która ma na celu przede wszystkim ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT. Nowelizacja m.in. przywraca tzw. sankcję administracyjną i ogranicza kwartalne rozliczenia VAT. Nie zmienią się także stawki VAT.

czytaj więcej

Grudzień 28,2016

Obniżenie stawki CIT dla małych podatników z 19 proc. do 15 proc., zawiera nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku.

czytaj więcej