Księgi Handlowe

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości

 • opracowanie planu kont

 • prowadzenie księgi handlowej

 • dekretowanie zdarzeń gospodarczych

 • kontrola rozrachunków

 • potwierdzanie sald należności

 • sporządzanie raportów kasowych

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 • rejestry podatku VAT

 • sporządzanie miesięcznych, ustalonych z Klientem raportów

 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych

 • sporządzanie bilansu i sprawozdania finansowego

 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów ZUS

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej

 • reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS

 • uczestniczenie w kontrolach skarbowych

Aktualności

Styczeń 12,2017

Od początku 2017 roku obowiązuje tzw. „duża” nowelizacja ustawy o VAT, która ma na celu przede wszystkim ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT. Nowelizacja m.in. przywraca tzw. sankcję administracyjną i ogranicza kwartalne rozliczenia VAT. Nie zmienią się także stawki VAT.

czytaj więcej

Grudzień 28,2016

Obniżenie stawki CIT dla małych podatników z 19 proc. do 15 proc., zawiera nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku.

czytaj więcej