Kadry i płace

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacową zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.

Obsługa kadrowo-płacowa

 • sporządzanie świadectw pracy

 • naliczanie list płac

 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę

 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11)

 • sporządzanie deklaracji ZUS

 • współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach PIP, ZUS i US

 • sporządzenie deklaracji do US (PIT -4R)

 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i okresie zatrudnienia

 • przygotowanie imiennych raportów osób ubezpieczonych

 • wysyłka deklaracji ZUS i Raportów ZUS RSA, ZUS RZA

 • przygotowanie deklaracji PFRON: INF-P-P (informacja o wynagrodzeniu, zatrudnieniu i stopniu niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych) i Wn-D (wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych)

 • Po uzgodnieniu możliwe jest również:

 • przygotowanie listy obecności według harmonogramu

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy

Aktualności

Styczeń 12,2017

Od początku 2017 roku obowiązuje tzw. „duża” nowelizacja ustawy o VAT, która ma na celu przede wszystkim ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT. Nowelizacja m.in. przywraca tzw. sankcję administracyjną i ogranicza kwartalne rozliczenia VAT. Nie zmienią się także stawki VAT.

czytaj więcej

Grudzień 28,2016

Obniżenie stawki CIT dla małych podatników z 19 proc. do 15 proc., zawiera nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku.

czytaj więcej