DUE DILIGENCE

Due diligence to badanie prawne obejmujące całą lub część działalności spółki, które może mieć różny przebieg i czas trwania, w zależności od jego celu lub zakresu. Ma ono zabezpieczać interesy aktualnych lub przyszłych właścicieli Spółki.
W ramach due diligence prawnego prowadzimy szeroki zakres audytu, w skład którego wchodzą następujące obszary:

  • historia prawna spółki

  • organy i akty korporacyjne spółki

  • prawa własności

  • analiza umów zawartych przez spółkę

  • sprawy pracownicze

  • sprawy sądowe

  • prawa własności intelektualnej

  • inwestycje

  • zezwolenia i koncesje.   

Aktualności

Styczeń 12,2017

Od początku 2017 roku obowiązuje tzw. „duża” nowelizacja ustawy o VAT, która ma na celu przede wszystkim ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT. Nowelizacja m.in. przywraca tzw. sankcję administracyjną i ogranicza kwartalne rozliczenia VAT. Nie zmienią się także stawki VAT.

czytaj więcej

Grudzień 28,2016

Obniżenie stawki CIT dla małych podatników z 19 proc. do 15 proc., zawiera nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku.

czytaj więcej