Autoryzowany doradca

AUTORYZOWANY DORADCA

AUTORYZOWANY DORADCA

UPRAWNIENIA

Na mocy decyzji Dyrektora Działu Rozwoju Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. uzyskała status Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect i na rynku papierów dłużnych Catalyst.

Nasze doświadczenie w obszarze doradztwa giełdowego sięga powstania rynku w roku 2007, posiadamy dwóch certyfikowanych doradców.

WPROWADZONE SPÓŁKI

Jako Autoryzowany Doradca wprowadziliśmy do alternatywnego systemu obrotu NewConnect spółkę:

 • INFRA S.A.

Świadczymy usługi autoryzowanego doradcy dla Spółek:

 • JR HOLDING ASI S.A. 

 • ONE MORE LEVEL S.A.

 • HUCKLEBERRY GAMES S.A.

 • DRAGEUS GAMES S.A.

 • HEMP & WOOD S.A. dawniej EBC SOLICITORS ALTERNATYWA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

 • OPTIZEN LABS S.A.

 • ARAMUS S.A.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE / WPROWADZENIE AKCJI

OBSZAR USŁUG

Autoryzowany Doradca wprowadza Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu  na rynek NewConnect i Catalyst. Nasze zadania w obszarze autoryzowanego doradcy dzielimy na trzy etapy:

Przygotowanie podmiotu od strony formalno – prawnej

Celem tych przygotowań jest dostosowanie Spółki chcącej być emitentem papierów wartościowych do wymogów rynku kapitałowego. Zgodnie z potrzebami Klientów przygotowujemy istotne dokumenty związane z upublicznieniem spółki oraz wdrażamy wszystkie konieczne rozwiązania. W ich ramach przygotowujemy i prowadzimy spółkę do debiutu giełdowego.

W zależności od indywidualnych potrzeb nasza oferta obejmuje:

 • przekształcenie spółki,

 • due diligence,

 • przygotowanie aktów wewnętrznych, w tym statutu oraz wszystkich aktów korporacyjnych zgodnie z wymogami określonymi w aktach prawnych.

Przygotowanie i realizacja procesu, a w szczególności opracowanie prawne oraz sporządzenie dokumentu informacyjnego.

 • doradztwo w procesie,

 • szkolenie zarządu oraz wybranych pracowników w zakresie zasad panujących na rynku kapitałowym, a w szczególności obowiązków informacyjnych,

 • pomoc w wprowadzeniu akcji do alternatywnego systemu obrotu NewConnect,

 • poprowadzenie postępowania przed KNF, KDPW i GPW.

Doradztwo w okresie pierwszych trzech lat od debiutu na parkiecie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz realizacji zamierzeń inwestycyjnych sprecyzowanych w dokumentacji informacyjnej.

 • kompleksowe wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych,

 • audyt / budowa serwisu www zgodnie z zasadami dobrych praktyk,

 • opracowanie polityki informacyjnej firmy w zakresie komunikowania się z poszczególnymi grupami rynku kapitałowego,

 • monitoring wizerunku spółki w mediach,

 • poszukiwanie dodatkowych możliwości ekspozycji spółki.

Dodatkowo sporządzamy analizy finansowe, gospodarcze i perspektywy dalszego prowadzenia działalności dla Emitenta

Rola autoryzowanego doradcy

Debiut na rynku kapitałowym, poprzez emisję papierów wartościowych, jest doskonałym sposobem zdobycia finansowania, nie tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dla jednostek samorządu terytorialnego (obligacje komunalne).

Funkcje oraz zadania Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect i Catalyst to głównie podejmowanie działań mających na celu przygotowanie emitenta do funkcjonowania w formie spółki publicznej, dbałości o rzetelność oraz kompletność informacji zawartych w dokumencie informacyjnym, oraz by jego sporządzenie odbywało się zgodnie z wymogami określonymi w regulacjach NewConnect lub Catalyst.

Po wprowadzeniu instrumentów finansowych do obrotu na NewConnect lub Catalyst, rola Autoryzowanego Doradcy sprowadza się natomiast do współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych, monitorowania prawidłowości wypełniania tych obowiązków, oraz bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu warszawskiej giełdy.

Zakończyliśmy współpracę w obszarze usług autoryzowanego doradcy z: